La Pizzeria Italiana er ny lejer i Symbiosen


La Pizzeria Italiana er ny lejer på øverste produktionsetage i Symbiosen, hvor de vil specialindrette flere lokaler til produktion af blandt andet pizzaer til detailhandelen.

Velkommen til!